2009

Tego roku z przyczyn różnych regaty nie odbyły się… teraz już do końca ich istnienia nie będą się zgadzać lata z edycją … 😉 Nie ma więc zdjęć i nie ma o czym napisać.